Reduktory Ciśnienia Wody

Reduktory ciśnienia wody firmy Malgorani przeznaczone są do redukcji ciśnienia wody w wodnych instalacjach wewnętrznej sieci domowej.

Reduktory są reduktorami o konstrukcji tłoczkowej, wykonane są z mosiądzu z elementami ze stali nierdzewnej.

Reduktory posiadają przyłącza gwintowane.

Średnicę reduktora należy dobrać w zależności od wymaganego maksymalnego przepływu.

Reduktory mogą pracować w każdym położeniu (poziomym, pionowym lub ukośnym). Kierunek przepływu powinien być zgodny z kierunkiem strzałki na korpusie. Przyłącza manometru są umiejscowione po obu stronach reduktora. Po obydwu stronach reduktora pomiar dotyczy ciśnienia wyjściowego. Zaleca się montaż naczynia wzbiorczego pomiędzy reduktorem a bojlerem.

Wszystkie reduktory ciśnienia wody Malgorani są sprawdzane na stanowisku próbnym i fabrycznie nastawione na ciśnienie wyjściowe 3 bar. Na zamówienie mogą być nastawione na inne ciśnienie. Wszystkie reduktory posiadają łatwą regulację ciśnienia wyjściowego. W celu zmiany ciśnienia wyjściowego należy poluzować nakrętkę zabezpieczającą oraz przekręcić śrubę regulacyjną. Regulację przeprowadza się przy zamkniętym wylocie. Szczegółowy opis regulacji znajduje się w instrukcji dołączonej do każdego reduktora.

Przed montażem należy wyczyścić instalację w celu usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych (opiłki, konopie, piasek). Warunkiem gwarancji jest zastosowanie filtra o sicie minimum 100 mikronów przed reduktorem.

2024 © Copyrights